The course contents are very practicable

"Nội dung khóa học rất thực tế và dễ hiểu cho những người mới tham gia lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Tôi đã biết thêm nhiều nguồn của các nghiên cứu mới, và cập nhật kiến thức về kỹ thuật số. ngoài ra tôi còn biết được công việc của một nhà tiếp thị kỹ thuật số là gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề trong công việc. Tôi sẽ giới thiệu khóa học này cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi." 

Pham Tran Hai Chau