The Guru course was very enjoyable!

"Các khóa học Guru rất thú vị! Cách thức mà khoá học được trình bày và truyền tải rất dễ hiểu và dễ làm theo. Khóa học này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số toàn diện cho bất kỳ doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp vẫn giữ thế cạnh tranh. Nó cũng đã cho tôi một cái nhìn sâu sắc vào sự khác nhau trong các chiến lược kỹ thuật số mà tôi không biết." 

Shane McKirdy