Làm cách nào để tôi có thể đảm bảo mình đã có tên trong danh sách khóa học?

Để đảm bảo tất cả các học viên của VDA đều được giảng viên quan tâm và theo sát, chúng tôi giới hạn sỉ số lớp học chỉ từ 15-20 học viên mỗi lớp. Một khi chúng tôi nhận được học phí, vị trí của bạn trong lớp học sẽ được đảm bảo. Trước khi bạn thanh toán thì bất kỳ ai cũng có thể đăng ký vào chỗ của bạn.

VDA chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc thông qua Paypal.
Bất kỳ câu hỏi nào về phương thức thanh toán học phí, vui lòng liên hệ info@vietnamdigitalacademy.com