Tôi dễ dàng học được từ các bài giảng của Dacey. Nội dung bài học rất thực tế.

Tôi dễ dàng học được từ các bài giảng của Dacey. Nội dung bài học rất thực tế. Sau khóa học, tôi có thể dể dàng sử dụng facebook như một công cụ tiếp thị, như là tôi có thể hiểu mục tiêu của mình là gì và biết tạo ra nôi dung cho bài viết của tôi. Tôi sẽ giới thiệu các khóa học VDA cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi.

Khiem Vo