Xây dựng nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Digital Marketing.

Vietnam Digital Academy là sân chơi hàng đầu dành cho sinh viên và các chuyên viên có cơ hội học hỏi và phát huy các kỹ năng về Digital Marketing trong một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm hứng.

Các khóa học khuyến khích tích cực tham gia, suy nghĩ tư duy, kích thích tìm hiểu, năng động đổi mới và háo hức nghiên cứu

Nghiêm túc, nhưng không ngột ngạt.

Vui vẻ, nhưng không phù phiếm.

Thông minh, nhưng khiêm tốn.

Tôn trọng ranh giới, nhưng thúc đẩy giới hạn.

Định hướng ý tưởng, nhưng thực tế.

Cho dù bạn chọn khóa đào tạo ngắn hạn hay Digital Guru trong 8 tuần, chúng tôi cam kết mang đến chất lượng đào tạo chuyên nghiệp, thực tiễn và chuyên sâu. Các khóa đào tạo được xây dựng dựa trên lý thuyết kết hợp với kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu tình huống, và ví dụ thực hành.